Kontakt

Felanmälan görs direkt till Sappa på telefon: 0774 – 444 744
Öppet alla dagar kl. 08.00 – 22.00

Föreningen kontaktas genom e-post: info@hemmanetskabeltv.tk

Kontakta styrelsen enligt nedan:

Thomas Ellqvist, ordförande
Furuvägen 18, 070-339 91 91, thomas@hemmanetskabeltv.tk

Per Johansson, vice ordförande
Hällevägen 10, 070-331 89 99, per@hemmanetskabeltv.tk

Fredrik Näslund, kassör
Alvägen 26, 076-799 09 09, fredrik@hemmanetskabeltv.tk

Göran Svedin
Hällevägen 9A, 070-444 33 23, goran@hemmanetskabeltv.tk